sâmbătă, 19 noiembrie 2011

Nicolae Costenco

Nicolae Costenco
1913 - 1993


Nicolae Costenco s-a născut în anul 1913 la Chişinău, a studiat la liceul B.P. Haşdeu, a absolvit Universitatea de la Iaşi. A început să se publice în 1934, iar prima lui carte – culegerea de poezii „Poezii” – a văzut lumina în anul 1937. Apoi au apărut culegerile „Ceasul” (1939), „Elegii păgâne” (1940), „Cleopatra” (1940). Chiar dacă era tînăr, către 1940 Nicolae Costenco era unul dintre cei mai influenţi literaţi din Basarabia, devenind la acel timp redactor al revistei de literatură „Viaţa Basarabiei”. Iar apoi au urmat anii exilului în Siberia. Impus cu forţa să părăsească plaiul natal însorit, mediul literar inteligent, s-a pomenit în Taimîr, în localitatea Dudinca, situată după Cercul Polar de Nord.

Cine n-ar fi distrus de asemenea schimbări în viaţă? Iar Costenco nu a pierdut nici darul de a vedea lumea prin prisma poetică, nici capacitatea de a trăi calde simţuri omeneşti, nici dorinţa de a trăi. Acolo, în întinderile aspre de la Krasnoiarsc, el a întîlnit dragostea vieţii lui. Acolo s-a născut primul lui copil. În ciuda tuturor greutăţilor, a bolilor căpătate în exil, el cînta în poeziile sale frumuseţea naturii şi a găsit în sine curaj să admirre hărnicia oamenilor ce locuiau pe malul rîului Enisei. Întoarcerea pe pămînturile natale i-a dat noi puteri, şi anii şaizeci, cunoscuţi ca ani ai dezgheţului post-stalinist, au devenit pentru Contenco foarte fructuoşi din punct de vedere creativ. N. Costenco colabora cu revista literară “Nistru”. A editat cîteva culegeri de poezii „Poezii noi” (1960), „Poezii” (1961), inclusiv şi cele scrise în limba rusă – «Постоянство» (1959), «Молдавские напевы» (1961). Scria povestiri şi eseuri despre viaţa satului moldovenesc. În 1962 a ieşit primul volum al romanului „Severograd”. L-a tradus pe Puşkin , Lermontov, Şevcenco, Esenin, Bloc. În 1970 a fost publicat cel de-al doilea volum al romanului „Severograd”, în 1976 – sunt editate poezii şi poeme, în 1979 – scrisori în două volume.

Un comentariu:

="TREI SCAUNE"= spunea...

- poetul Nicolae Costenco
/ 1913-1993 /-
Din 1940 până în 1955 este deportat în Siberia la puscaria din Dudinka.
“Ziarul de garda” din 10 Aprilie 2008″ :
Anatol Paduraru de la Bucuresti:
«Fratele meu a pus problema opririi masacrului limbii române in Basarabia»
http://www.zdg.md/175/interviu/